دوشنبه 31 شهریور ماه 1393
  تصوير 

عید نوروز مبارک
مناسبتها
جلسه دفاع
علوم اقتصادی جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارائه دهنده :آقای رضا کریمی عنوان :تحلیل مقایسه ای بخش کشاورزی و صنعت در رشد اقتصادی ایران استاد راهنما: دکتریحیی آبادی زمان: 30/06/1392 ساعت : 9 مکان : ساختمان تحصیلات تکمیلی  

قابل توجه دانشجویان رشته زمین شناسی
کلاسهای کارشناسی ارشد رشته ی زمین شناسی -رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی از دوم مهر ماه 1393 در دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان ؛آزمایشگاه زمین شناسی ساختمان هفت طبقه دوم (خیابان کهندژ ) برگزار می گردد.  

جلسه دفاع
شیمی تجزیه جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارائه دهنده :خانم نوشین مقبلی عنوان :تهیه ی حسگر دیکلوفناک با الکترود نانو فیلم طلای پوشیده با پلاتین استاد راهنما: دکتر ناهید توکلی زمان: 1393/06/29 ساعت : 8 مکان : ساختمان تحصیلات تکمیلی  

جلسه دفاع
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی فیزیک ارائه دهنده :خانم ربابه اقامحمدی عنوان :همبستگی خواص الکترونی -نقطه ذوب مشتقات 2-امینوبنزوتیازولو پیش بینی طیف IR آنها استاد راهنما: دکترافتاده زمان: 1393/06/26 ساعت :10 مکان : ساختمان تحصیلات تکمیلی  

جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی فیزیک ارائه دهنده :خانم محبوبه مشفق عنوان :پیش بینی خواص نوری و الکترونی برخی از مشتقات الیگوتیوفن به روش dft و مقایسه با نتایج تجربی استاد راهنما: دکترافتاده زمان: 1393/06/26 ساعت : 8 مکان : ساختمان تحصیلات تکمیلی  

جلسه دفاع
علوم اقتصادی جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارائه دهنده :خانم مهناز سعیدی کیا عنوان :تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی برقیمت داراییها در ایران در بازه زمانی 1389-1370 استاد راهنما: دکترمنصف زمان: 1393/06/26 ساعت : 12 مکان : ساختمان تحصیلات تکمیلی  

جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی بیتکنولوژی کشاورزی ارائه دهنده : خانم شادی دانش پژوه عنوان : بررسی اثر انتی باکتریال عصاره های هیدرو الکلی لیموترش و عناب بر چند گونه باکتری در شرایط آزمایشگاه استاد راهنما: دکتر دهقان زاده زمان: 1393/06/23 ساعت : 10 مکان : ساختمان تحصیلات تکمیلی  

جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زیست گیاهی ارائه دهنده :خانم ویدافروزانفر عنوان :برهمکنش سالیسیلیک اسید و شوری بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی اسطوخودوس استاد راهنما: دکتر قاسمی زمان1393/06/29 ساعت : 8 مکان : ساختمان تحصیلات تکمیلی  

جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی ارائه دهنده :خانم طاهره کاظمیان عنوان :ارزشیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی دانشگاه مجازی پیام نورمرکز اصفهان استاد راهنما: خانم دکترانصاری زمان: 1393/06/26 ساعت : 10 مکان : ساختمان تحصیلات تکمیلی  

جلسه دفاع
شیمی تجزیه جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارائه دهنده :خانم لیلا نوح پیشه استاد راهنما: دکتر محمد رضاباعزت زمان:24/06/1393 ساعت : 12 مکان : ساختمان تحصیلات تکمیلی  

جلسه دفاع - دوشنبه 17 شهریور ماه 1393
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای طبیعی ارائه دهنده :آقای محسن رضی گندمانی عنوان :بررسی تغییرات الگوهای زمانی بارش و تاثیر آن برراهبردهای دفاعی استاد راهنما: دکتر جاوری زمان: 1393/06/25 ساعت : 10 مکان : ساختمان تحصیلات تکمیلی  

جلسه دفاع
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي ارائه دهنده :خانم زهراخاتمی عنوان :نقد و بررسی تطبیقی اندیشه های مولانا و وین دایر استاد راهنما: دکتر ایرج پور زمان: 1393/06/24 ساعت : 12/30 مکان : ساختمان تحصیلات تکمیلی  

جلسه دفاع
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی تجزیه ارائه دهنده :خانم مرجانه شواخی عنوان : اندازه گیری همزمان اپی نفری؛ استامینوفن و تریپتوفانبااستفاده از الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانو کامپوزیت استاد راهنما: خانم دکتر طایی زمان: 1393/06/19 ساعت : 10 مکان : ساختمان تحصیلات تکمیلی  

جلسه دفاع
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی تجزیه ارائه دهنده : خانم گلناز رمضانی عنوان : اندازه گیری همزمان نورادرنالین -استامینوفن و تیروزین به روش ولتامتری پالس تفاضلی با استفاده از الترود کربن شیشه ای اصلاح شده توسط 2-امینو-2-هیدروکسی متین -پروپان-1 و 3 دیال و نانو ذرات طلا استاد راهنما: دکترطایی زمان: 1393/06/19 مکان : ساختمان تحصیلات تکمیلی  

جلسه دفاع
جغرافیا برنامه ریزی شهریجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارائه دهنده :آقای هادی سیرانی عنوان :تحلیلی برعوامل موثر توزیع جغرافیایی شهرهای ایران استاد راهنما: دکترتقوایی زمان: 1393/06/30 ساعت : 10 مکان : ساختمان تحصیلات تکمیلی  

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد علوم پایه
قبل از ارئه پروپوزال با مدیرگروه آقای دکتر صلواتی هماهنگی لازم را انجام دهند.  

قابل توجه دانشجویان
برابر مصوبات وزارتخانه و دانشگاه و شورای تحصیلات تکمیلی استان هر گونه استفاده دانشجو از پایان نامه سمینار و پژوهش های مربوط مانند مقاله پوستر چاپ کتاب و غیره باید مشترکا با نام استادراهنما و مشاور و به ترتیب اولویت و همراه با اجازه ایشان باشد و هرگونه تخلف مانند چاپ با غیر تخلف قانونی و مستلزم پیگرد برای فراغت از تحصیل و صدور مدرک نهایی دانشجو است.  

قابل توجه دانشجویان
جهت اطلاع از موارد آموزشی می توانند به سایت pnu.ac.ir مراجعه نمایند  

قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ درس پایان نامه
دانشجویانی که فقط می خواهند واحد پایان نامه را برای بار دوم انتخاب نمایند لازم است در زمان حذف و اضافه در این خصوص اقدام نمایند .  

قابل توجه دانشجویان متقاضی اخذ درس پایان نامه
به اطلاع دانشجویانی که درس پایان نامه را اخذ کرده اند می رساند که استاد راهنمای آن ها می بایستی حتما از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور باشد. ضمنا دانشجویانی که استاد مشاور آن ها از اعضای علمی خارج از دانشگاه پیام نور می باشد لازم است کپی حکم کارگزینی و کپی از آخرین مدرک تحصیلی و شماره حساب جام بانک ملت استادمشاور خود را همراه با پروپوزال به مدیرگروه تحویل دهند  

قابل توجه دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی
برابر ماده 15 مصوبه جلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 1391/04/12 از تاریخ 1391/11/01 به بعد مقاله مستخرج از رساله 2 نمره دارد 1- یک نمره مقاله تدوین شده با تایید اساتید 2- نیم نمره گواهی ارائه در همایش 3- نیم نمره گواهی چاپ در نشریات ترویجی یا علمی پژوهشی و بالاتر  

اطلاعيه ها
جلسه دفاع
شیمی فیزیک جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارائه دهنده :خانم بهناز جمالیان عنوان محاسبه تئوری قطبش پذیری و ضریب شکست مشتقات یک و دو استخلافی برخی از مشتقات حلقوی بیتیئوفنو مقایسه با نتایج تجربی استاد راهنما: دکترافتاده زمان: 29/06/1393 ساعت : 12 مکان : ساختمان تحصیلات تکمیلی  

جلسه دفاع
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی تجزیه ارائه دهنده : اقای مهران ذکایی عنوان : پیش تغلیظ و اندازه گیری مقادیر ناچیز 2-امینوپیریدین به عنوان یک ناخالصی بالقوه در داروی پیروکسیکام به روش ریز استخراج مایع -مایع پخشی و گازکروماتوگرافی -طیف سنج جرمی استاد راهنما: دکتر حبیب الهی زمان: 1393/06/29 ساعت : 10 مکان : ساختمان تحصیلات تکمیلی  

توصیه به انتخاب درس حفظ جزء سی ام قرآن کریم
قالَ اللهُ تَعالی : إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. همانا عزت همه از آن خداست، او شنواى داناست . قرآن کریم-سوره مبارکه یونس-آیه 65 قرآن چراغ هدایت و کتاب آسمانی ما مسلمانان است و حفظ آن، تعمق در مفاهیم آن و پیروی از دستورات آن تضمین کننده سعادت دنیا و آخرت انسان های مومن است. پیرو اطلاعیه های قبلی به منظور تشویق و ترغیب شما دانشجویان گرامی درس اختیاری و بدون شهریه حفظ جزء سی قرآن کریم با تأثیر مثبت در معدل در همه نیمسال های تحصیلی، از جمله نیمسال دوم سال تحصیلی 92-93 ارائه می گردد. توصیه می شود در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه ‌ این درس را انتخاب نمائید و از این توفیق بهره مند گردید.  

بیمه حوادث دانشجوئی - سه شنبه 17 دی ماه 1392
بر طبق مفاد نامه شماره 47335/2/د مورخ 08/10/1392 معاون محترم فرهنگی دانشگاه " کلیه دانشجویانی که در هر نقطه از کشور دچار حادثه می شوند، مشروط به اعلام به مرکز/ واحد محل تحصيل حداکثر ظرف مدت یکماه بعد از بروز حادثه، می‌توانند از خدمات بیمه حوادث دانشجويي بهره مند گردند. درصورت عدم اعلام مراتب تا مهلت مقرر شرکت بیمه هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت خسارت نخواهد داشت". دانشجوی خسارت دیده بایستی جهت انجام تشريفات بيمه حوادث، به مرکز/ واحد مربوطه مراجعه نماید و مرکز وی را درقالب معرفي نامه به شرکت بیمه معرفی می نماید. دانشجويان نيز بایستی مدارک مورد نیاز را همراه معرفي نامه دانشگاه به بیمه تحویل نمایند.  

تذکر خیلی مهم: قابل توجه کلیه دانشجویانی که واحد پایان نامه اخذ نموده اند
کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول واحد پایان نامه اخذ نموده اند و اتمام پایان نامه آنها در نیمسال های بعدی می باشد لازم است در زمان انتخاب واحد نیمسال جدید نیز مجددا واحد پایان نامه را انتخاب نمایند. در واقع دانشجو مادامی که هنوز دفاع نکرده بایستی در شروع هر نیمسال تحصیلی برای واحد پایان نامه ثبت نام نماید. در غیر اینصورت مجوز دفاع صادر نخواهد شد و تبعات آن به عهده دانشجو است.  

ارسال نسخه پايان نامه به کنابخانه ها
دانشجويان گرامي دانشجويان پژوهش محور لازم است از اين تاريخ به بعد براي تسويه حساب و فارغ التحصيلي يک نسخه از پايان نامه و CD آن را به آدرس 1 و يک کپي از CD پايان نامه را به آدرس 2 از طريق پست سفارشي ارسال و رسيد پستي آن ها را به خانم حاج صادقيان تحويل نمايند. آدرس 1: سازمان اسناد و کتابخانه ملي استان اصفهان؛ اصفهان-خيابان استانداري-خيابان سعدي-جنب حوزه هنري (واسپاري پايان نامه). کد پستي 13961-81468 - تلفن 2217540 آدرس 2: کتابخانه مرکزي دانشگاه پيام نور؛ تهران-جاده لشکرک- صندوق پستي 4697-19395 تلفن 69-22442060-021  

پایان نامه
1-بر اساس بند ((د)) دومین جلسه کمیته تخصصی مورخ 1392/02/01 مقرر شد نمره پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی و آموزش زبان فارسی از 18/5 محاسبه گردد و 1/5 نمره به ارائه مقاله به شرح زیر تعلق می گیرد : ارائه مقاله در همایش های ایرانی 0/5 نمره همایش های خارجی 1 نمره مجلات علمی -ترویج 1 نمره مجلات علمی پژوهشی 1/5 نمره 2- اعضای کمیته تخصصی تصویب موضوع و پروپوزال از 3 نفر به 6 نفر افزایش یافت .بنابر این لازم است فرم تصویب نهایی پروپوزال به صورت 6 سلولی تنظیم گردد (صفحه آخر ) اعضای جلسه عبارتند از :دکتر کرمعلیان-دکتر سلیمی-دکتر عباسی -دکتر قاسم پور-دکتر طباطبایی و دکتر لطیفی 3-بر اساس بند الف صورتجلسه 1392/02/01 مقرر شد دانشجویان پس از 3 روز از تصویب پروپوزال نسبت به اصلاح آن اقدام و به مدیر گروه مربوطه (دکتر لطیفی ) تحویل دهند . 4-دانشجویان لازم است در فرم انتخاب استاد راهنما علاوه بر پیشنهاد دو استاد راهنما دو موضوع را به ترتیب اولویت در فرم مربوطه جهت طرح در کمیته تخصصی ارائه نمایند. 5-دانشجویان جهت اطلاع از رزومه و زمینه پژوهشی اعضای کمیته تخصصی می توانند به اطلاعات اعضای علمی در سایت مراجعه نمایند .  

قابل توجه کلیه دانشجویان
کلیه دانشجویانی که واحد سمینار آن ها به صورت تئوری یا تئوری-عملی می باشد حداکثر یک ترم فرصت ارائه سمینار و ثبت نمره توسط استاد دارند و دانشجویانی که واحد سمینار آن ها به صورت عملی می باشد حداکثر دو ترم فرصت ارائه سمینار و ثبت نمره توسط استاد را دارند *وضعیت درس از نظر تئوری یا تئوری-عملی یا عملی بودن در گزارش ثبت نام قابل مشاهده است*  

کلاس های جبرانی
دانشجویانی که دروس جبرانی را در این ترم اخذ نموده اندجهت اطلاع از زمان و مکان (مرکز اصفهان-خیابان کهندژ) برگزاری کلاس ها به سایت es.isfpnu.ac.ir مراجعه نمایند  

قابل توجه کلیه دانشجویان
با توجه به تغییر در سرفصل ارائه دروس بعضی رشته ها لازم است دانشجویان سرفصل ارائه دروس جدید را که لینک آن نیز در همین سایت قابل دسترسی است تهیه نموده و براساس آن انتخاب واحد خود را اصلاح نمایند  

  شركت در كنفرانس هاي علمي  
 
اطلاعيه های پروپوزال و پایان نامه
جلسه دفاع
شیمی الی جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارائه دهنده : خانم راحله ابراهیمی عنوان : ساخت و برسی داربست نانوکامپوزیتی فیبرویین ابریشم /کیتوسان/زیرکونیابرای استفاده درمهندسی بافت استاد راهنما: دکتر عباس تیموری زمان: 1393/06/30 ساعت : 12 مکان : ساختمان تحصیلات تکمیلی  

اطلاعيه های تشکیل کلاس-برنامه کلاسی-نحوه ثبت نام
 
قابل توجه دانشجویان رشته تاریخ - يكشنبه 30 شهریور ماه 1393
کلاسهای درس ایران در عهد قاجاریه و تاریخ معاصر ایران دکتر عسگرانی روز سه شنبه مورخ 1/7/93تشکیل نمی گردد.  

قابل توجه دانشجویان رشته ریاضی - شنبه 29 شهریور ماه 1393
کلاسهای درس جبر پیشرفته و نظریه نمایش گروهها دکتر سلیمانی روز سه شنبه مورخ 1/7/93تشکیل نمی گردد  

برنامه دروس رشته های کارشناسی ارشد سال تحصیلی 94-93
جهت اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه شود   بيشتر...

برنامه دروس مقطع دکتری سال تحصیلی 94-93
جهت اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه شود   بيشتر...

فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و استاد راهنما ( پژوهش محور)
جهت دریافت فایل به اینجا مراجعه شود   بيشتر...

ساعت کار قسمت فارغ التحصیلان-آموزش
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند ساعت کار قسمت فارغ التحصیلان -آموزش تا اطلاع ثانوی از روز یک شنبه تا پنج شنبه می باشد.( شنبه ها مراجعه نگردد )  

سايت های مرتبط
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا